دستگاه ضد عفونی کننده دست مدل چشمی

ریال 11.900.000

در مد عملکرد چشمی با قرار دادن دست درجلوی چشم، دستگاه به صورت خودکار شروع به پاشش محلول برروی دست می‌کند در این مد قطع کن خودکار نیز در نظر گرفته شده است بدین معنا که بعد از پاشش محلول بر روی دست(به مدت دوثانیه) ، پاشش قطع می‌گردد.

562 در انبار